Stichting Feniks

Stichting Feniks

In Augustus 2009 richtte Madeleen Bloemendaal een eigen stichting op, Stichting Feniks. Dit kwam voort uit de behoefte zelfstandiger eigen voorstellingen te kunnen realiseren.

De stichting heeft met name ten doel projecten op het gebied van theater te ontwikkelen en uit te voeren. Naast het maken en spelen van theatervoorstellingen houdt de stichting zich ook bezig met het organiseren van activiteiten rond de voorstellingen. Zo is er speciale aandacht voor cultuurparticipatie.

De eerste voorstelling die onder de stichting tot stand is gekomen is “Man op tak” in 2009 en in 2010 volgt “Zwemmen waar het stroomt”. Madeleen wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht:
Els van der Jagt, voorzitter.
Paul Sturm, penningmeester.
Nicole Vervloed, secretaris.

Daarnaast zoekt Madeleen voor de organisatie van elk project een zakelijk leider en productieleider.

De naam van de stichting komt van de vuurvogel; feniks. Deze mythische vogel is in staat steeds opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Zo kijk ik naar de mens en ook naar mijzelf als maker. Steeds weer kun je herrijzen, groeien, jezelf ontwikkelen door alles wat je al in je draagt, alles wat potentieel in jezelf aanwezig is.